Adverteren in HRLM?

Ontmoeten en groen staan centraal bij de winnende plannen Schalkwijk aan Zet 2021

De tweede editie van Schalkwijk aan Zet kent vijf winnaars die vol inzetten op groen en ontmoeten. Van de 55 plannen die werden ingediend, werden er 32 beoordeeld als haalbaar. Schalkwijkers van 16 jaar en ouder verdeelden tijdens de stemronde het budget van 70.000 euro over vijf plannen. Er werden 18.495 stemmen uitgebracht. De vijf winnaars voeren het komende jaar hun idee uit.

Uit de ingediende plannen blijkt dat Schalkwijkers een grote behoefte hebben aan elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Sport- en spelplekken en cursussen of gezelligheidsbijeenkomsten kwamen veel voor. Daarnaast waren er verschillende plannen om Schalkwijk groener en fleuriger te maken. Bij de vijf winnende plannen staat ontmoeten en groen centraal.

De winnaars
De plannen ‘Fleurige entree Molenwijk’ en ‘Groene stoep Bernadottelaan’ geven een vrolijke uitstraling aan Molenwijk en Meerwijk in 2022. De gemeente en Spaarnelanden zorgen samen met de indieners van deze plannen voor een goede en vooral groene invulling.De plannen ‘Minder eenzaam door gezonde maaltijden’ en ‘Lees- en taalclub Schalkwijk’ brengen mensen op een plezierige manier met elkaar in contact. Bij het eerste project gaan jongeren 1x per week koken voor buurtbewoners. Bij de lees- en taalclub ontwikkelen jonge kinderen en hun ouders wekelijks plezier in taal, voorlezen en verhalen vertellen.Met het plan ‘Plein Duitslandlaan, het vervolg’ kunnen omwonenden en ouders van basisschool De Piramide het peuterspeelplein, dat zij zelf vorig jaar opknapten, afmaken met een mooi speeltoestel en fijne zitjes.

Geslaagd experiment
“Twee jaar Schalkwijk aan Zet heeft aangetoond dat Schalkwijkers zelf heel goed weten wat nodig is om de wijk te verbeteren. Er zijn bij dit experiment, waarbij we inwoners zeggenschap hebben gegeven over een wijkbegroting, ontzettend veel goede plannen ingediend en er is heel veel gestemd. De betrokkenheid die Schalkwijkers tonen heeft mij1/2positief verrast. Wat mij betreft is dit experiment geslaagd en gaat het door. Maar dat is aan de volgende gemeenteraad”, zegt Jur Botter, wethouder Nieuwe Democratie.

De regels
Schalkwijk aan Zet is een experiment uit het programma Nieuwe Democratie. Een wijkbegroting van 70.000 euro wordt op democratische wijze verdeeld over de plannen die de wijk mooier, duurzamer, socialer of groener maken.Inwoners dienen zelf de plannen met prijskaartje in op www.schalkwijkaanzet.nl. De plannen hebben 50 likes nodig om door te gaan naar de volgende ronde.In die ronde checkt de gemeente of de plannen passen binnen de spelregels van het experiment, of het budget realistisch is en of er geen wettelijke, juridische, maatschappelijke of praktische obstakels zijn om het plan te kunnen uitvoeren.De haalbare plannen gaan naar de stemronde. Elke wijkbewoner van 16 jaar en ouder kan een stem uitbrengen op 1of meer favoriete plannen voor de wijk binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget.

De gekozen plannen worden binnen 1 jaar na verkiezing uitgevoerd.

Ontmoeten en groen staan centraal bij de winnende plannen Schalkwijk aan Zet 2021

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van interessante nieuwtjes uit het Haarlemse.

STEUN ONS NU!

De ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor vele ondernemingen. Steun ons, juist nu