Adverteren in HRLM?

De leeringenraad in gesprek met... Attiya Gamri, HRLMtje14

Attiya Gamri is wethouder van Onderwijs en Welzijn in de gemeente Bloemendaal. Lenn, Deza, Mia en Hidde van de leerlingenraad van de openbare Bornwaterschool mochten haar interviewen tijdens een bezoek aan de school. Samen met bestuurder Maarten Stuifbergen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) gingen de leerlingen met de wethouder in gesprek over haar werk, het onderwijs en de thema’s burgerschap en duurzaamheid. 

Hoe lang bent u al wethouder?
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ben ik gekozen als wethouder, namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Samen met de andere wethouders en de burgemeester, vorm ik het dagelijks bestuur van de gemeente. 

Waar bestaan uw werkzaamheden uit? 
Ik houd mij naast het onderwijs in de gemeente ook bezig met de thema’s wonen en welzijn. Ik vind het belangrijk dat er voorzieningen zijn waar iedereen gebruik van kan maken, denk aan de bibliotheek of de Muziekschool. Daarnaast kijk ik naar de mogelijkheden die er zijn om mensen op te vangen die, om welke reden dan ook, een verblijfplaats nodig hebben. Ik zet mij in voor gelijke rechten en het krijgen van nieuwe kansen. 

Wat vindt u leuk aan uw werk?  
Heel erg veel, maar vooral de kans om de inwoners van Bloemendaal te kunnen ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Op een open manier elkaar bevragen en samen kijken hoe we dingen voor elkaar kunnen krijgen met de gemeenteraad, om onze mooie gemeente nog mooier te maken.

Op school hebben wij ook verkiezingen gehouden. Als onderdeel van het thema Burgerschap is er een leerlingenraad geïnstalleerd, die meedenkt en beslist over schoolse zaken. Zijn er overeenkomsten tussen onze leerlingenraad en de gemeenteraad? 
Absoluut! Allereerst zijn er natuurlijk de verkiezingen, waarbij leerlingen zich net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen, kandidaat stellen. Ze zeggen: stem op mij, ik heb deze ideeën en als ik gekozen word, zal ik zorgen dat deze plannen gehoord en uitgevoerd worden. Als leerlingen of gemeenteraadsleden dan verkozen zijn, volgen er gesprekken en vergaderingen over bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn. Daarin worden besluiten genomen, waarbij geld uiteraard ook een rol speelt. Daar moet je goed met elkaar naar kijken, wat vinden we belangrijk, waar besteden we ons budget aan. Het duurt vervolgens soms ook een tijd voordat bepaalde dingen kunnen worden uitgevoerd, dat lukt niet altijd van de ene op de andere dag. Je moet dus goede ideeën hebben, goed kunnen overleggen, maar ook geduld hebben. 

Waarom is het denkt u belangrijk dat een school een leerlingenraad heeft? 
Het is belangrijk omdat Iedereen zich gehoord moet voelen. Je vertegenwoordigt de kinderen die op jou gestemd hebben. Zo werkt dat in een democratie. Nadat je bent gekozen is het ook nog belangrijk om te blijven luisteren naar wat anderen zeggen. Je spreekt in de leerlingenraad namens de kinderen, dus praat met elkaar op bijvoorbeeld het schoolplein. Luister naar wat kinderen vinden van het onderwijs of de school, wat kan er nog beter, zet een ideeënbox neer om iedereen de mogelijkheid te geven zijn stem te laten horen.

Wat vindt u belangrijk dat kinderen vandaag de dag leren op school?
Er moet ruimte zijn elkaar te respecteren ongeacht hoe je eruitziet, uit welke land je komt of in welke God je gelooft, deze school is van jullie allemaal. Als jullie dat nu leren, zal je dat later als je groot bent ook toepassen. Het is in die zin de beste les die je kan leren op school, hoe ga je met elkaar om, wat betekent het als je elkaar respecteert? Hoe ga je met elkaar in gesprek, zonder te oordelen? Praat met elkaar over iemands gedrag in plaats van de persoon, want gedrag kun je aanpassen. In dat opzicht zitten jullie op een fijne school, ik zag dat er aandacht is voor Paarse Vrijdag en de Week van Respect. Dat is zo belangrijk. 

Is dat heel anders dan uw eigen basisschoolperiode?
Ja, het is eigenlijk niet te vergelijken. Ik ben gevlucht uit het land waar ik geboren ben. Mijn basisschool was een gebouw van stenen en modder, er was een leerkracht en die was behoorlijk streng. Tolerantie en respect hadden een hele andere betekenis. Toen ik hier in Nederland kwam, hoorde ik bijvoorbeeld voor het eerst dat meisjes verliefd konden worden op meisjes en dat jongens met jongens konden trouwen. Zoiets had ik nooit meegekregen. Ik was daar in eerste instantie dan ook verbaasd over, ik dacht hoe zit dat dan precies? Door erover te praten en erover na te denken, kreeg ik beter begrip van deze mogelijkheden, dat het juist vrijheid betekent om te kunnen zijn wie je bent. Dat is fantastisch.

Het motto van STOPOZ is, het onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen. Hoe zal het onderwijs er in de toekomst uitzien, denkt u?
De basis zoals jullie nu onderwijs volgen, moet zo blijven. Iedereen is anders, dat is hartstikke goed, daarmee worden we een rijker en mooier land. Ik denk wel dat de inzet van de digitale techniek, en daar zijn jullie hier op school ook al mee begonnen, steeds meer gaat worden. Het gebruik van computers in plaats van schriften. Toch hoop ik ook dat jullie nog lekker buiten gaan spelen, met elkaar gaan kletsen en niet alleen maar achter een schermpje zitten en zo contact met elkaar of de leerkracht hebben. Bepaalde dingen moeten blijven zoals ze zijn.

Hoe kunnen scholen en de gemeente goed samenwerken?
Dat is een goede vraag. Toen ik begon als wethouder van Onderwijs heb ik mij laten informeren over wat er speelt. Ik heb vervolgens kennismakingsgesprekken gevoerd met de bestuurders en directeuren. Dat is de basis van de samenwerking. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijkheid is. Waar loopt een school tegenaan, wat is nodig? Hoe kan het onderwijs verbeteren? En omgekeerd, dat ik constateer dit gaat nu niet goed op de scholen en daar of daaraan moet gewerkt worden. Voor mij is eerlijkheid belangrijk als er problemen zijn, dan kun je samen kijken naar de oplossingen. Vervolgens is elkaar tijd en ruimte gunnen van belang om samen aan die oplossing te werken. 

Heeft u nu een tip voor ons?
Jazeker, misschien is het contact met de omwonenden goed, maar zorg dat je als school hierin ook investeert. Buren zijn de ogen van de school als jullie er niet zijn, ’s avonds maar bijvoorbeeld ook in een vakantie. 

Onlangs hebben we tulpenbollen uitgedeeld aan de buren. We hebben namelijk de ambitie om een ‘groene’ school te zijn. Waarom is het belangrijk dat scholen aandacht hebben voor duurzaamheid, vindt u?
Ik vind dat Iedereen aandacht zou moeten hebben voor duurzaamheid, om onze planeet aarde voor de komende generaties bewoonbaar te houden. Van een aantal dingen weten we dat we het niet goed doen. Als je dat weet, kun je daar met iedereen over praten. Met een klein groepje red je het niet. Dus jong en oud, de gehele samenleving moet meedoen. Bijvoorbeeld plastic op de grond gooien, als je daar iedereen op aan kan spreken en afspraken kan maken, kom je veel verder met elkaar. In de gemeente hebben we een project gehad, dat ook bij jullie op school is geweest, met het inzamelen van plastic doppen en het plastic kasteel dat voor de bibliotheek is gezet. Afgelopen zondag is er een groot aantal jongeren gaan strandjutten, ik denk 100 mensen. Mooi dat zo’n grote groep zich daarvoor inzet, maar als je ziet wat er dan nog van het strand wordt gehaald aan zwerfafval….Het is daarom van groot belang dat jullie er nu al op jonge leeftijd over praten en over leren. 

Wij hebben op school knikkerputten en plantenpotten van gerecycled plastic. In alle klassen staan drie afvalbakken om het afval gescheiden in te zamelen. Hoe kan de gemeente bijdragen aan nog meer bewustzijn rondom het thema duurzaamheid?
Er zijn een aantal mensen die bij ons werken, die daarin gespecialiseerd zijn. Die komen met veel nieuwe plannen. Ook vanuit de regering In Den Haag wordt er geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. We willen ons daarvoor inzetten om iedereen bewust te maken door goed te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie van een huis of een school. 

Over de Leerlingenraad
Sinds 2006 heeft Andre Burger, oud-raadslid gemeente Bloemendaal, zich ingezet om actief burgerschap bij basisschoolleerlingen te stimuleren. Met zijn project ‘Raadslid in de klas’ moedigt hij scholen aan, om in samenwerking met de gemeente, verkiezingen te organiseren en een leerlingenraad in te stellen. Burger: “Nederland is een democratie, dat wil zeggen: alle mensen mogen meedenken en meebeslissen over ons land. Dit principe proberen we ‘in het klein’ op de basisscholen al te laten leven. De gemeenteraad van Bloemendaal vindt het belangrijk dat leerlingen op basisscholen al vroeg leren wat democratie betekent. 

Ieder jaar stelt een groot aantal leerlingen zich kandidaat voor de verkiezingen van de leerlingenraad. Dat gebeurt allemaal volgens de wettelijke regels bij volwassenen. Elke kandidaat ontwerpt een eigen poster met daarop punten die belangrijk worden gevonden voor de school. Groep 5 komt naar het gemeentehuis van Bloemendaal  voor een rondleiding en de kandidaten presenteren het verkiezingsprogramma tijdens een echte raadsvergadering. De kandidaten in groep 7 presenteren dit voor hun eigen groep op school. Om het allemaal nog realistischer te maken mogen de leerlingen uit groep 6 en 8 stemmen op de kandidaten in groep 7 en worden de verkiezingsposters opgehangen op een speciale ‘verkiezingsmuur’.

Op de verkiezingsdag komen alle ‘stemgerechtigde’ leerlingen met hun stempas naar het stembureau. Er wordt officieel gestemd met het rode potlood in een stemhokje. Na het tellen van de stemmen en het bekend maken van de uitslag worden de gekozen leerlingen officieel geïnstalleerd door de (loco)burgemeester of een wethouder”.

De leeringenraad in gesprek met... Attiya Gamri, HRLMtje14

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van interessante nieuwtjes uit het Haarlemse.