Adverteren in HRLM?

Falco Bloemendal: De dodelijke dans met de droogte, HRLM87

De zomerhitte die ons land in mei en juni in zijn greep hield  (en vervolgens Zuid-Europa) deed ons de harde realiteit weer onder ogen zien: neerslagtekort is zowel in Nederland als in de  rest van de wereld een almaar groter wordend probleem.  En dat gaat verder dan wat dorre gazons en lage waterstanden. 

Belangrijke slachtoffers zijn de voor ons zo onmisbare insecten. Deze groep, waartoe ook de bijen behoren, heeft moeite om te overleven. Hadden zij al te kampen met uitdagingen als pesticiden, vervuiling en habitatverlies, de toenemende droogte betekent nog een extra klap.  Voedselbronnen verdorren, nestplaatsen verliezen bescherming tegen de felle zon. De afgelopen maanden lieten dan ook een alarmerende afname van insecten- en bijenpopulaties zien. En het wordt alleen maar erger.

Klimaatwetenschappers voorspellen dat Nederland in de toekomst met nóg drogere periodes te maken krijgt. Doen we niets, dan nemen insecten en bijen steeds verder in aantal af.  Met rampzalige gevolgen voor onze voedselvoorziening en biodiversiteit. Maar er is hoop.  Vergroening van stedelijke gebieden blijkt namelijk een effectieve manier om de toekomstige droogte het hoofd te bieden. Niet alleen zorgen bomen en groene zones voor verkoeling, ze helpen bovendien de uitdroging van de bodem te vertragen.  En zelfs individuele inspanningen kunnen een verschil maken, bijvoorbeeld door bewust minder waterverbruik of de aanleg van groene tuinen vol inheemse planten. Op die manier creëer je een gastvrije omgeving voor insecten. 

Ook in landbouwgebieden zijn er concrete stappen te nemen. Zo zijn de aanplant van heggen en hagen en het behoud van sloten manieren om verdroging tegen te gaan. Natuurlijke landschapselementen die water vasthouden en tegelijkertijd  dienen als barrière tegen de wind. 

Daarnaast spelen educatie en bewustwording een cruciale rol  in de ondersteuning van het insecten- en bijenleven. Hoog tijd dat  we de waarde van deze vitale schakels in ons ecosysteem gaan begrijpen en het belang van hun overleving in onze omgeving gaan inzien. Scholen, gemeenschappen en overheden kunnen samenwerken om deze boodschap te verspreiden en actie te ondernemen.

Want de klok tikt. Dus waarom wachten tot de gevolgen van neerslagtekort onomkeerbaar zijn? We moeten nú handelen om onze kwetsbare bestuivers én onszelf te beschermen.  Wij hebben deze nuttige zoemers namelijk hard nodig voor onze voedselvoorziening.  Door steden te vergroenen en te investeren in natuurlijke  elementen in onze landbouwgebieden, zorgen we voor een  omgeving waarin insecten en bijen kunnen overleven. Laten we  onze verantwoordelijkheid erkennen en samen aan de slag gaan.  Tijd voor actie.  Voor een duurzamere toekomst voor iedereen.

 

Beeld: Cindy van Rees

Falco Bloemendal: De dodelijke dans met de droogte, HRLM87

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van interessante nieuwtjes uit het Haarlemse.