Adverteren in HRLM?

Jos Wienen: Een veilige stad maken we samen, HRLM86

Veiligheid is in het leven een fundamentele basisvoorwaarde. De overheid bestrijdt misdaad, geweld en overlast. Dat geldt zeker in de stad, waar veel mensen dicht op elkaar leven. De politie, de officier van justitie en de burgemeester zijn de ‘klassieke’ partners in het veiligheidsdomein. 

Maar zij staan niet alleen, want veiligheid is iets waar we de hele samenleving voor nodig hebben. Tal van partijen dragen bij aan een veilige stad: zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, woningcorporaties, ondernemers, Halt en niet te vergeten de Haarlemmers zelf. De gemeente voert daarbij regie over de samenwerking tussen al die partijen. De gemeenteraad legt iedere vier jaar de hoofdlijnen vast in een veiligheidsbeleidsplan. Dat is ook nu gebeurd. Daarbij zijn drie speerpunten benoemd: de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en de verbetering van de leefbaarheid in de wijken. 

Het eerstgenoemde aandachtspunt, ondermijnende criminaliteit, moeten we niet onderschatten. Criminelen proberen op steeds bredere schaal legale partijen in de samenleving te beïnvloeden en  te gebruiken om zich onwettig ten koste van anderen te verrijken.  Je kunt denken aan de hennepkwekerij die een elektricien zijn installatie laat aanleggen. Of criminele ‘informatiemakelaars’ die contacten proberen te leggen met overheidspersoneel om zo bijvoorbeeld toegang te krijgen tot persoonsgegevens. Of notarissen die gebruikt worden om witwastransacties te legaliseren. Het zijn maar enkele voorbeelden van de onderwereld die verweven raakt met de bovenwereld. Deze ondermijnende criminaliteit is een bedreiging voor onze samenleving en rechtsstaat. Daarom werken we ook in onze stad samen om dit probleem hard te bestrijden. Een speciaal ondermijningsteam pakt de signalen uit de wijken op. Zo krijgen we inzicht in de diverse verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en kunnen we tot een gerichte  aanpak komen.

De criminaliteit onder Haarlemse jongeren lijkt in algemene zin iets af te nemen. De problemen van jongeren die wel met de politie in aanraking komen zijn echter steeds vaker complex van aard.  We zien daarnaast een verharding onder groepen jongeren die in de wijken overlast veroorzaken. Ook bij het terugdringen van deze vormen van overlast en criminaliteit werken in Haarlem veel partijen samen.  We kiezen in sommige wijken voor een tweesporenaanpak. Door jongeren te begeleiden naar werk of een opleiding proberen we ze op het rechte pad te houden. Maar bij hardnekkige overlastveroorzakers zetten we in op strenge handhaving.

Tot slot de leefbaarheid van een wijk. Ook die is van invloed op het gevoel van veiligheid van de bewoners. Daarom zijn er in elke wijk in Haarlem eigen vaste wijkhandhavers actief. Die werken nauw samen met de wijkbewoners. Ik zie dat veel Haarlemmers graag meedenken en -doen als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen buurt. In onze stad zijn bijvoorbeeld maar liefst in negentig buurten WhatsApp-groepen actief. Dat alleen al zegt veel over de betrokkenheid van Haarlemmers bij de veiligheid van hun eigen buurt. Een veilige stad? Die maken we samen!

Jos Wienen: Een veilige stad maken we samen, HRLM86

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van interessante nieuwtjes uit het Haarlemse.