Woonzorgvoorziening kwetsbare daklozen stapje dichterbij

okt 13 • HRLM Vandaag • 219 Views • Geen reacties op Woonzorgvoorziening kwetsbare daklozen stapje dichterbij

Het is een uitdaging om in onze samenleving een woonplek te vinden voor kwetsbare groepen. Sommigen daklozen zijn door meerdere oorzaken niet meer in staat zelfstandig te functioneren. Volgens wethouder Meijs verdiend iedereen een veilige plek.

“We zijn met onze zoektocht naar locaties voor Skaeve Huse en Domus(Plus) weer een stap verder”, ligt ze toe. Zo is Domus(Plus) een beschermde woonvorm waar vierentwintig mensen wonen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Op deze manier zullen zij niet op straat rondzwerven en krijgen zij langdurige ondersteuning.

Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen in het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Zij zullen daar beperkte begeleiding aanbieden met name gericht op beheer en handhaving. “Het is belangrijk om Skaeve Huse en Domus(Plus) van de grond te krijgen. Het moet een veilige plek zijn voor mensen zijn die nergens anders heen kunnen”, vertelt Meijs.

Zes locaties

De gemeente voerde een locatie-onderzoek uit en het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 te weten of er een geschikte plek in de stad is. Momenteel zoekt de gemeente geschikte plekken voor Domus(Plus) en zes wooneenheden voor project Skeave Huse. Eerder is aan inwoners van Haarlem gevraagd om zelf met ideeën te komen voor mogelijke locaties.  Momenteel zoekt de gemeente geschikte plekken voor Domus(Plus) en zes wooneenheden voor project Skeave Huse.

“De aangedragen locaties zijn zorgvuldig onder de loep genomen. Ze zijn getoetst aan een vooraf opgestelde lijst met criteria”, zegt Henk Esselink, beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning. “De gemeenteraad heeft deze lijst vastgesteld. Punten zoals veiligheid en afstand tot bewoning zijn uiterst serieus genomen in dit proces.” Zo is er uiteindelijk een lijst met zes plekken overgebleven . Deze locaties blijven geheim tot de gemeenteraad een besluit neemt voor welke locaties vervolgonderzoek wordt gedaan. Voor die plaatsen wordt uiteindelijk de inbreng gevraagd van betrokken wijkraden, inwoners en bedrijven uit de omgeving om een goed beeld te kunnen vormen. Op basis van die inbreng kan de raad een definitieve keuze maken voor de meest geschikte locatie voor een Domus(Plus) en voor Skaeve Huse.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »