Toekomstvisie Stationsgebied vrijgegeven voor inspraak

okt 15 • HRLM Vandaag • 255 Views • Geen reacties op Toekomstvisie Stationsgebied vrijgegeven voor inspraak

De gemeente Haarlem heeft het concept voor de verbouwing van het Stationsgebied vrijgegeven voor inspraak. De visie gaat richting geven aan het ontwikkelen van een toekomstbestendig OV-knooppunt. Haarlemmers, reizigers en anderen kunnen via de website hun mening geven. 

Met de opkomst van 10.000 nieuwe woningen wordt het steeds drukker in Haarlem met mensen, verkeer en bedrijvigheid. De gemeente en de provincie Noord-Holland willen dan ook dat station Haarlem een goed bereikbaar en aantrekkelijke plek blijft. De gemeente en provincie hebben daarom samen met onder andere inwoners en experts de ambities in kaart gebracht. Op basis hiervan is het concept Toekomstvisie 2020-2040 voor het gebied tot stand gekomen. 

Visitekaartje

De Toekomstvisie moet als kompas gaan dienen en zo richting aan kunnen geven binnen verschillende ontwikkelingen in het gebied. “Samen met de partners willen we werken aan een transformatie van het stationsgebied dat een visitekaartje voor Haarlem kan bieden”, aldus wethouder Floor Roduner van Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Tram

De visie is gebaseerd op vijf ambities die van belang zijn binnen de stad. Punten zoals mobiliteit, woningbouw en openbare ruimte zijn van belang. Deze worden duidelijk aan de hand van richtinggevende uitspraken.

Zo zal er een busstation komen buiten de stad, om op deze manier het centrum te ontlasten van toenemend verkeer. Het is van belang dat fietsers en voetgangers de belangrijkste gebruikers van de omgeving worden. Ook liggen er plannen voor een mogelijke komst van een tram.  

Er zijn verschillende stedenbouwkundige voorbeelduitwerkingen gemaakt voor de centrumzijde van het gebied, die kansrijk zijn én voldoen aan de vijf ambities in de visie. 

De visie ligt tussen 26 oktober en 7 december ter inzage via de website.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »