Op weg naar een veilige en gezonde Havendienst

jun 4 • HRLM Vandaag • 282 Views • Geen reacties op Op weg naar een veilige en gezonde Havendienst

Verbetermaatregelen Havendienst Haarlem

Veiligheid is een belangrijk thema binnen de Havendienst. De afgelopen jaren hebben in Nederland zich enkele ernstige incidenten met bruggen voorgedaan. Reden voor Haarlem om een uitgebreide integrale risicoanalyse uit te voeren. Deze is door onderzoeksbureau Intergo samen met medewerkers van de Havendienst uitgevoerd. Eindconclusie is dat de huidige opzet van brugbediening in Haarlem leidt tot bepaalde grotere en kleine onacceptabele veiligheidsrisico’s.

 
Burgemeester Wienen: “De bevindingen en aanbeveling uit het onderzoeksrapport vragen om een directe aanpak. We gaan voortvarend aan de slag met de 250 geïdentificeerderisico’s, variërend van urgente risico’s die per direct opgelost moeten worden tot kleinere en grotere die meer tijd en geld kosten. We doen dit door te investeren in de kwaliteit en de professionaliteit van de Havendienst. Met daarbij oog voor de wijze waarop de menselijke component en de techniek elkaar in het werkproces beïnvloeden. Daarbij moeten brugbedieners in staat worden gesteld hun taak veilig en goed uit te kunnen voeren om zo ook de veiligheid van de vaarweg- en weggebruiker te vergroten. We hechten er dan ook grote waarde aan dat juist de brugbedieners in werkgroepen nauw betrokken zijn bij de verbetermaatregelen”.

 

Als uitgangspunt voor het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de Havendienst ligt de focus op zowel de technische, de organisatorische als de humane factoren zoals de bedienaar, onderhoudspersoneel, de weggebruiker en vaarweggebruiker. Het plan van aanpak is een eerste start voor het aanbrengen van verbetermaatregelen. De komende jaren zal hard gewerkt worden aan de beheersing van de genoemde risico’s om zo het werkvoor de medewerkers van de Havendienst veiliger en gezonder te maken en de veiligheid voor de vaarweg- en weggebruikers te vergroten.

 

Tijdens het herstel van de Waarderbrug zijn gelijk al een aantal geconstateerde risico’saangepakt en opgelost. Zo wordt er ook al volop gewerkt om het zicht per brug te verbeteren.

 

Een greep uit de maatregelen die op korte termijn worden opgepakt zijn:

  • werkwijze; De werkwijzen op de verschillende bruggen verschilt. Per brug gaat gewerkt worden met uniforme richtlijnen en uniforme bedienmethodes.
  • De werkdruk bij voornamelijk Prinsenbrug en Waarderbrug wordt aangepakt waardoor de kans op fouten afneemt.
  • Er wordt gestart met de registratie van (bijna) ongelukken en incidenten.
  • Verbeterplan om de orde en netheid op de werkvloer te verbeteren en werken aan

    de veiligheidscultuur.

    Op de lange termijn wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en varianten voor centrale afstandsbediening. Hierbij wordt ook het aanbod van de Provincie meegenomen.

 

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

« »