Gemeente neemt maatregelen om financiën in de hand te houden

sep 29 • cover • 283 Views • Geen reacties op Gemeente neemt maatregelen om financiën in de hand te houden

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. Veruit de belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de kosten van taken die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan, terwijl de vergoeding van het Rijk hiervoor achterblijft.

Het college stelt een breed pakket maatregelen voor dat meerdere domeinen raakt. Zo wordt voorgesteld de parkeertarieven en de Onroerend Zaakbelasting (OZB) te verhogen. Daarnaast moet ook worden ingegrepen in het voorzieningenniveau. Er is minder geld beschikbaar voor initiatieven uit de stad, budgetten worden deels bevroren en er is geen geld om bij onderhoudsprojecten aanvullende wensen mee te nemen.   

Duurzaamheid

De ambitie om Haarlem duurzaam en klimaatbestendig te maken, blijft deze collegeperiode onverminderd groot. Daarom blijft Haarlem hier ook in deze begroting extra in investeren. Nu de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming in het beleid van de gemeente een plek hebben gekregen, worden duidelijke stappen gezet, zoals de oprichting van een warmtebedrijf en de zon- en windprojecten op Schoteroog. Door mee te doen in het nieuwe regionale investeringsfonds Invest-MRA ontstaan meer mogelijkheden voor grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie in onze stad en regio. Daarnaast is er negen miljoen euro voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Ondertussen wordt gewerkt aan een stappenplan waarmee relevante ontwikkelingen zoals elektriciteitsproductie, energiebesparing en de impact van duurzaamheidsmaatregelen worden gemonitord voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

Investeren

Met de programmabegroting van 2021 t/m 2025 wil het college van Haarlem juist nu blijven investeren voor inwoners en ondernemers in de stad. Daarbij zijn de doelen in het coalitieprogramma Duurzaam Doen nog onverminderd actueel. Daarom wordt voorgesteld tot en met 2024 meer te investeren in de stad en wel zeventien miljoen euro meer in onderwijshuisvesting, negen miljoen euro meer voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed, drie miljoen euro meer voor cultuur, drie miljoen euro meer voor sportvoorzieningen en 4,5 miljoen euro voor de aanpak van het fietspad langs de Schoterweg-Rijksstraatweg.

Sociale stad

Het college stelt voor drie miljoen euro extra vrij te maken om de toenemende kosten van jeugdhulp en Wmo te kunnen dekken. Maar door de stijgende vraag blijven daarnaast ook maatregelen nodig om de kosten voor Jeugdhulp en Wmo beheersbaar en betaalbaar te houden. De vraag naar zorg en daarmee van kosten voor Jeugd en Wmo groeit sneller dan de vergoeding die Haarlem hiervoor van het Rijk ontvangt. Haarlem voert met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de veertig grootste gemeenten in Nederland (G40) de discussie met de Rijksoverheid om meer structurele middelen om de oplopende scheefgroei terug te draaien.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »