Een nieuw hoofdstuk voor Schalkwijk en Europaweg-zone

sep 14 • HRLM Vandaag • 128 Views • Geen reacties op Een nieuw hoofdstuk voor Schalkwijk en Europaweg-zone

De gemeente ontvangt 7,6 miljoen euro voor de ontwikkelingen aan en om de de Europaweg in Schalkwijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Europaweg-zone is een van de 27 projecten die is uitgekozen in de eerste verdeling van de ‘Impulsregeling Woningbouwversnelling’.

De Europaweg-zone is een van de sleutelprojecten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In verschillende deelprojecten binnen de zone worden minimaal 3800 woningen toegevoegd, daarbij komen ook diverse voorzieningen en vernieuwing van wegen. Het naoorlogse stadsdeel Schalkwijk krijgt hiermee een nieuwe uitstraling.

Het stadsdeel Schalkwijk wordt door de Europaweg verbonden met de binnenstad van Haarlem en wordt in de visie omgevormd van een autoweg naar een stadsstraat. Van noord naar zuid gaat het om de volgende deelprojecten: aan de op van de Europaweg is een OV-hub gepland met aangrenzend een tweetal woningbouwprojecten van elk ongeveer 600 woningen. Een ‘hub’ is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. Ten zuiden daarvan ligt het complex van het Spaarne Gasthuis, dat komende jaren ook vernieuwd zal worden en waar 200 woningen aan toe zullen worden gevoegd. Weer zuidelijker ligt het project ‘stad tussen de bomen’, waar een kantorengebied veranderd in 1220 woningen, om aan de zuidkant af te sluiten met het nieuwe multifunctionele centrum van Schalkwijk. Daar worden in de eerste twee fasen ongeveer 1170 woningen geplaatst.

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »